Bc. Filip Rýznar

Master's thesis

Krizový management a plánování strategie ve firmě NOVOINVEST a.s.

Crisis management and planning strategy in company NOVOINVEST a.s.
Abstract:
Autor: Bc. Filip Rýznar Název: Krizový management a plánování strategie ve firmě NOVOINVEST a.s. Práce se v teoretické části věnuje vymezení základních pojmů krizového managementu a jeho strategie. V první praktické části následuje popis charakteristiky firmy NOVOINVEST a.s., následuje analýza stávajícího problému ve firmě, která vymezí hlavní konkrétní cíl při řešení popsaného problému vedoucího ke …more
Abstract:
Author: Bc. Filip Rýznar Title: Crisis management and planning strategy in company NOVOINVEST a.s. Work in the theoretical part deals with the fundamental concepts of crisis management and its strategy. In the first part followed by a practical description of the characteristics of company NOVOINVEST, a.s. follows analysis of the current problem in the company, which will define the main specific objective …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2010
  • Supervisor: Ing. Tomáš Novotný
  • Reader: prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting