Bc. Zuzana Smetanová

Diplomová práce

Udržitelný rozvoj mikroregionů severovýchodní části kraje Vysočina

Sustainable develepment of microregions in the northeastern part of the Vysočina Region
Anotace:
Práce mapuje efektivitu a účelnost klíčových rozvojových dokumentů v mikroregionech zasa-hujících do správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem a navrhuje optimalizované řešení postupu tvorby strategie. Hlav-ním kritériem celé analýzy je udržitelný rozvoj dané oblasti. Práce se opírá o dvě hlavní meto-dologická východiska tj. využití komparativní …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to improve strategy making process for increased effectivity and sustainable development of the micro-regions in the North-Eastern periphery of the Vysočina region (Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem). Optimization of current proces-ses and strategies was achieved by usage of several analytical methods; Comparative analysis, Quantitative and Qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Jakub Trojan, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dominika Tóthová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta