Bc. Nikola Váchová

Diplomová práce

Audity v oblasti personální práce

Audits in personnel department work
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na audity v oblasti personální práce. Smyslem práce je podat výstižné informace k provádění auditů v této oblasti. Cílem práce je objasnění a rozlišení personálního auditu od auditu personální práce. Tím, že neexistují žádné metodiky auditů tohoto oboru, by se práce mohla stát metodickým návodem auditů v oblasti personální práce.
Abstract:
This dissertation is mainly focused on audits in the human resources field. The purpose of this dissertation is to give information how to carry out audits in that field. The main objective is to clarify and distinguish the difference between the personal audit and audit in the human resources field. There is not such an audit methodology of this kind in that field, thereby this dissertation should …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. František Petermann
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní