Bc. Martina Lukešová

Master's thesis

Integrovaný záchranný systém v ČR a krizové řízení

Integrated rescue system in the Czech Republic and crisis management
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o integrovaném záchranném systému, vymezení jeho základních složek a seznamuje se základními pojmy krizové řízení. Hlavním cílem je shrnout teoretická fakta ohledně integrovaného záchranného systému, charakterizovat jednotlivé složky a rozebrat problematiku krizového řízení. Dále věnuje pozornost posttraumatické intervenční péči ohrožující členy zasahujících složek. Zabývá …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the integrated rescue system, the definition of its basic components and introduces the basic concepts of crisis management. The main goal is to summarize the theoretical facts about the integrated rescue system, characterize the individual components and analyze the issue of crisis management. It also pays attention to post-traumatic intervention care threatening members …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2020
  • Supervisor: doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní