Bc. Martina Lukešová

Master's thesis

Integrovaný záchranný systém v ČR a krizové řízení

Integrated rescue system in the Czech Republic and crisis management
Anotácia:
Tato diplomová práce pojednává o integrovaném záchranném systému, vymezení jeho základních složek a seznamuje se základními pojmy krizové řízení. Hlavním cílem je shrnout teoretická fakta ohledně integrovaného záchranného systému, charakterizovat jednotlivé složky a rozebrat problematiku krizového řízení. Dále věnuje pozornost posttraumatické intervenční péči ohrožující členy zasahujících složek. Zabývá …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the integrated rescue system, the definition of its basic components and introduces the basic concepts of crisis management. The main goal is to summarize the theoretical facts about the integrated rescue system, characterize the individual components and analyze the issue of crisis management. It also pays attention to post-traumatic intervention care threatening members …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedúci: doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní