Theses 

Hodnocení a motivace pracovníků v podniku – Ing. Kristýna Rolečková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Kristýna Rolečková

Master's thesis

Hodnocení a motivace pracovníků v podniku

Evaluation and motivation of employees in company

Abstract: Předmětem diplomové práce „Hodnocení a motivace pracovníků v podniku“ je analýza a rozbor zaměstnaneckých benefitů ve zvoleném podniku. Cílem práce je navrhnout projekt na zlepšení. Teoretická část je zaměřena na poznatky z odborné literatury o motivaci zaměstnanců, s kterou se pojí hodnocení a odměňování. V praktické části je představen vybraný podnik a následně provedené empirické šetření. Na základě výsledků těchto šetření byla sestavena doporučení pro daný podnik.

Abstract: The subject of the thesis titled „Evaluation and motivation of employees in company“ is an analysis of employee benefits in a selected company. The aim of the work is to design a project to improve. The theoretical part focuses on knowledge of the professional literature about employee motivation which is associated with the evaluation and the remuneration. In the practical part a selected company is introduced and consequently an empirical examination made. On the grounds of these examination’s results recommendations for the company were compiled.

Keywords: Stimulace, motivace, hodnocení zaměstnanců, odměňování zaměstnanců, zaměstnanecké benefity Stimulation, motivation, employee evaluation, employee remuneration, employee benefits

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2012
  • Supervisor: Mgr. Mojmír Snopek
  • Reader: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Go to top | Current date and time: 22/4/2019 12:32, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz