Lia GÉCZYOVÁ

Bakalářská práce

Etika a korektnost v reklamě

Ethics and Correctness in Advertising
Anotace:
Předložená práce "Etika a korektnost v reklamě" je zaměřena na problematiku etičnosti v reklamě. V práci jsou vymezeny základní pojmy týkající se této problematiky jako je reklama, etika a morálka. Dále je vysvětlena problematika regulace reklamy z hlediska legislativy, samoregulace a její principy fungování. V práci jsou uvedeny některé příklady kontroverzních témat v reklamě, které jsou prezentovány …více
Abstract:
The presented work "Ethics and Correctness in Advertising" is focused on the problems of ethics in advertising. Basic terms concerning these issues such as advertising, ethics and morality, are defined in this work. Next, the regulations in advertising in terms of legislation, self-regulation and its principles of operations are explained. In the work there are some examples of controversial topics …více
 

Klíčová slova

reklama etika morálka kodex regulace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Čechurová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GÉCZYOVÁ, Lia. Etika a korektnost v reklamě. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností