Bc. Tomáš Měkýš

Bakalářská práce

Zdanění příjmu z činnosti rozhodčího ledního hokeje

Taxation of income from activity of an ice hockey referee
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů z činnosti rozhodího lendního hokeje. V práci se zabývám právním postavením rozhodčího ledního hokeje v rámci finančního práva. Na základě tohoto právního postavení pak provádím analýzu daňového zatížení příjmů z činnosti rozhodčího ledního hokeje.
Abstract:
This thesis deals with taxation of income from the activity of an ice hockey referee. I determine the legal status of an ice hockey referee in financal law. Based on the legal status described in my paper I analyzed the tax burden on income of ice hockey referee.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Rudolf Potsch
  • Oponent: Mgr. Jiří Kubíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií