Ing. Michal Valášek

Diplomová práce

Standardizace protipovodňových opatření jako specifický nástroj veřejné politiky (krajská úroveň)

Flood control standards as specific instrument public policy
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Standardizace protipovodňových opatření jako specifický nástroj veřejné politiky (krajská úroveň)“ je identifikace rolí územních samosprávných celků při realizaci protipovodňových opatření a analýza možností standardizačních procesů v jihomoravském regionu, včetně analýzy povodňových zkušeností v letech 1997-2009. První část je zaměřena na teoreticko-metodologická východiska …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Flood control standards as specific instrument public policy” is roles identification of local government unit in implementing flood control measures and possibilities analysis of standardization processes in the South Moravian region, including flood experience analysis in 1997-2009. The first part is focused on theoretical and methodological issues related to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta