Bc. Kateřina Blahoutová

Diplomová práce

Řízení kapitálové struktury

Management of capital structure
Anotace:
V mé diplomové práci se zaměřuji na řízení kapitálové struktury podniku. V první části se věnuji především definování základních pojmů nutných pro pochopení problematiky a představuji nejrozšířenější teorie, které se zabývají problematikou řízení kapitálové struktury. Detailněji se zabývám determinanty, které určují přístup k řízení kapitálové struktury. Cílem mé diplomové práce je ověřit, zda podniky …více
Abstract:
I focus on capital structure management in my thesis. First, I define key concepts required for an understanding of the thesis’s topic, and I introduce a development of the theories, which deal with capital structure management. I focus on the determinants in detail, which define an approach of a management of the capital structure. The aim of the thesis is to ensure whether the companies genuinely …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2013
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance