Bc. Eva Valchářová

Master's thesis

Mezigenerační vztahy a stárnutí: sociální solidarita pohledem studentů středních škol

Intergenerational Relations and Ageing: Social Solidarity from the Point of View of High School Students
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku mezigeneračních vztahů a sociální solidarity především v rodině. Jedná se o současné, velmi citlivé téma, které souvisí s demografickým vývojem. V teoretické části se věnujeme vícegeneračnímu soužití od jeho počátků, dále rodinné solidaritě a s tím související i mezigenerační solidaritě. Přiblížíme si jednotlivá období lidského života, pro naši práci je především …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on issues of intergenerational relations and social solidarity especially in a family. This is current and very sensitive topic and is related to demographic development. In the theoretical part, we are devoted to multigenerational coexistence from its beginnings, further to a family solidarity and its related intergenerational solidarity. We will describe individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Valchářová, Eva. Mezigenerační vztahy a stárnutí: sociální solidarita pohledem studentů středních škol. Zlín, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe