Mgr. Ondřej Polák

Master's thesis

Purifikace italského právního řádu po 24. 7. 1943

The Purification of Italian Law after 24. 7. 1943
Abstract:
V diplomové práci se zabýváme defašistizačními proměnami italského právního řádu započatými v průběhu druhé světové války. V jednotlivých kapitolách se věnujeme politické situaci v Itálii na začátku uvedeného procesu, základním obrysům fašistické ideologie, popisujeme nejpodstatnější právní předpisy prosazené fašisty a sledujeme jejich následné osudy.
Abstract:
In this thesis, we focus on “defascistizational” alterations to the Italian legal order, initiated during the Second World War. Separated chapters of the work adress the political situation in Italy at the beginning of the above-mentioned process, basic features of fascist ideology and the most important legal regulations pushed through by the fascists and their subsequent fate.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 11. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2016
  • Supervisor: prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law