Bc. Karel Hurt, DiS.

Bakalářská práce

Etika ve finančním sektoru

Ethics in financial bussines
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o roli etiky v bankovním sektoru a zaměřuje se na etické přístupy osobních bankéřů při nabízení finančních produktů. Dále se zabývá etickými kodexy, které regulují nad zákonnou povinnost činnost zaměstnanců s důrazem na Etický kodex České bankovní asociace. Praktická část analyzuje výsledky dotazníkové sondy, která zjišťovala postoje respondentů k etické stánce práce osobních …více
Abstract:
Bachelor´s paper deals with ethics in the banking sector. Thesis is focused on the personal bankers and their ethical approaches when offering financial products. Father away it deals with ethics codes, which regulate over legal duty the work of employees with accent on Ethics code of Czech banking association. Practical part analyses results of questionnaires investigation, which polled the positions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaromír Řezáč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management