Theses 

Autorská kresba jako forma reflexe deníkových záznamů – Petr JANURA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova (jednooborové)

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Petr JANURA

Bakalářská práce

Autorská kresba jako forma reflexe deníkových záznamů

Author's drawing like a form of reflection journal entries

Anotace: Bakalářská práce s názvem "Autorská kresba jako forma reflexe deníkových záznamů" se věnuje výtvarné činnosti, která imituje techniku tisku, avšak za pomoci kresby. Samotná práce je rozdělena do dvou částí a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce se zabývá tématem kresby z hlediska jejího historického vývoje a vztahu k současnému umění. Dalšími tématy, kterým je v textové části věnována pozornost, jsou technika tisku a kresby. Závěrečné kapitoly práce odkazují k tématu napodobování/imitaci, na které je nahlíženo z pohledu výtvarného umění. Praktická část je zaměřena především na sérii mých vlastních výtvarných počinů, které jsou založeny na kresbě tužkou, jež má imitovat strojový tisk. Výsledné kresby jsou dále doplněny jednotlivými slovy, jejichž kontext odkazuje na mé dřívější deníkové záznamy.

Abstract: Bachelor thesis called "Autor´s draw or the form reflection of the diary entries" is based to artistic activity, which imitates printing technique with drawing. The main content of my thesis is selected into two parts called theoretical and practical part. The theoretical part of my thesis deals with the drawing in terms of historical development and its relation into contemporary works. In other way the work deals with the techniques of printing and drawing. The last chapter contanins imitation in terms of the art. The main sense of practical part is a series of my own artworks, which are based mainly on imitation of printing machine using simple pencil drawings. These resulting images are complemented by the random individual words that are out of context, but refer to my earlier diary entries.

Klíčová slova: deníky, kresba, čas, identita, plynutí času, narativnost, příběh, otisk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Hašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=168521 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

JANURA, Petr. Autorská kresba jako forma reflexe deníkových záznamů. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 07:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz