Petr JANURA

Bakalářská práce

Autorská kresba jako forma reflexe deníkových záznamů

Author's drawing like a form of reflection journal entries
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Autorská kresba jako forma reflexe deníkových záznamů" se věnuje výtvarné činnosti, která imituje techniku tisku, avšak za pomoci kresby. Samotná práce je rozdělena do dvou částí a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce se zabývá tématem kresby z hlediska jejího historického vývoje a vztahu k současnému umění. Dalšími tématy, kterým je v textové části …více
Abstract:
Bachelor thesis called "Autor´s draw or the form reflection of the diary entries" is based to artistic activity, which imitates printing technique with drawing. The main content of my thesis is selected into two parts called theoretical and practical part. The theoretical part of my thesis deals with the drawing in terms of historical development and its relation into contemporary works. In other way …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Hašek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANURA, Petr. Autorská kresba jako forma reflexe deníkových záznamů. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta