Petr JANURA

Bachelor's thesis

Autorská kresba jako forma reflexe deníkových záznamů

Author's drawing like a form of reflection journal entries
Abstract:
Bakalářská práce s názvem "Autorská kresba jako forma reflexe deníkových záznamů" se věnuje výtvarné činnosti, která imituje techniku tisku, avšak za pomoci kresby. Samotná práce je rozdělena do dvou částí a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce se zabývá tématem kresby z hlediska jejího historického vývoje a vztahu k současnému umění. Dalšími tématy, kterým je v textové části …more
Abstract:
Bachelor thesis called "Autor´s draw or the form reflection of the diary entries" is based to artistic activity, which imitates printing technique with drawing. The main content of my thesis is selected into two parts called theoretical and practical part. The theoretical part of my thesis deals with the drawing in terms of historical development and its relation into contemporary works. In other way …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JANURA, Petr. Autorská kresba jako forma reflexe deníkových záznamů. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / VV 1O

Theses on a related topic