Aneta Šabatková

Bakalářská práce

Analýza strukturální nezaměstnanosti v Jindřichohradeckém regionu

Analysis of structural unemployment in the district of Jindřichův Hradec
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na aktuální problém trhu práce v ČR, konkrétně na strukturální nezaměstnanost. Cílem práce bude analýza jednotlivých faktorů ovlivňujících strukturální nezaměstnanost vybraného regionu v ČR, zjištění do jaké míry je schopný predikovat vývoj těchto faktorů a jaké nástroje použít na snížení strukturální nezaměstnanosti. V první části se zaměřím na vymezení základních pojmů …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on current problems of the labour market in the Czech republic, namely the structural unemployment. The aim of the work will be to analyze the various factors affecting the structural unemployment in the selected region of the CR, finding to what extent it is able to predict the evolution of these factors and what tools to use to reduce structural unemployment. The first part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Ludmila Vebrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22884