Bc. Kamil Hosnedl

Bachelor's thesis

Vymáhání pohledávek (právní, ekonomické a podnikatelské aspekty), zhodnocení jednotlivých forem vymáhání

Recovery of Receivables - Its Legal, Economic and Business Aspects and Assessment of Its Various Forms
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je poukázání na důležitost volby správného typu vymáhání pohledávek v návaznosti na dlouhodobou prosperitu firmy. Teoretická část vymezuje pojmy úzce souvisejícími s pohledávkami obecně. Co jsou, jaký je jejich význam, různé pohledy na pohledávky a také životní cyklus pohledávek. Další část se věnuje etapě stárnutí pohledávek a různým formám této etapy. Praktická část je …more
Abstract:
The subject matter of this bachelor thesis is to point out the importance of selecting the right type of debt collection in relation to a long-term prosperity of a company. Its first part defines the terms closely linked to receivables in general. What they are, what is their importance, different views on receivables and receivables lifecycle. Next part deals with aging of receivables and various …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Reader: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance

Theses on a related topic