Bc. Kamil Hosnedl

Bachelor's thesis

Vymáhání pohledávek (právní, ekonomické a podnikatelské aspekty), zhodnocení jednotlivých forem vymáhání

Recovery of Receivables - Its Legal, Economic and Business Aspects and Assessment of Its Various Forms
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce je poukázání na důležitost volby správného typu vymáhání pohledávek v návaznosti na dlouhodobou prosperitu firmy. Teoretická část vymezuje pojmy úzce souvisejícími s pohledávkami obecně. Co jsou, jaký je jejich význam, různé pohledy na pohledávky a také životní cyklus pohledávek. Další část se věnuje etapě stárnutí pohledávek a různým formám této etapy. Praktická část je …viac
Abstract:
The subject matter of this bachelor thesis is to point out the importance of selecting the right type of debt collection in relation to a long-term prosperity of a company. Its first part defines the terms closely linked to receivables in general. What they are, what is their importance, different views on receivables and receivables lifecycle. Next part deals with aging of receivables and various …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedúci: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance

Práce na příbuzné téma