Bc. Tomáš Vojtěch

Bakalářská práce

Povinnosti a oprávnění strážníků obecní /městské/ policie

Duties and title policeman municipal /town/ police
Anotace:
Obce v samostatné působnosti mohou zřídit pro zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku obecní policii. Obecní police je organizací policejního charakteru, působící na regionální úrovni. Strážníci obecních policií jsou k plnění úkolů, daných jim zákonem, vybaveni vzájemně propojenými povinnostmi a oprávněními, která jsou mnohdy podobná povinnostem a oprávněním příslušníků Policie České republiky …více
Abstract:
Any municipality with self-government can establish a municipal constabulary to ensure local affairs of law and order. a municipal constabulary is an organisation of a police character; it is active at regional level. Constables of the municipal constabulary are provided with interconnected rights and responsibilities to fulfil their duties. These are often similar to rights and responsibilities of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Miloslav Šiler
  • Oponent: Mgr. Michal Jordán

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní