Mgr. Ivana Liedermanová

Disertační práce

Kvalita života seniorů v Pardubicích v kontextu zákona o sociálních službách a příspěvku na péči - současnost a prognóza

Quality of Life of Seniors in Pardubice in Context of the Act on Social Services and Care Allowances - Present and Prognosis
Anotace:
V současné společnosti je v centru pozornosti demografické stárnutí obyvatelstva na celosvětové, evropské i národní úrovni. Prodlužování lidské věku přináší mnohé otázky. Stárnutí je mnohdy vnímáno negativně a přináší společnosti zejména otázky jak se postavit k současné situaci i k prognózám dalšího stárnutí. Analýza stávající situace, s ohledem na historický kontext a prognóza dalšího vývoje vedou …více
Abstract:
In the contemporary society great attention has been paid to aging at the global, European and national level. Extending human age brings many questions. Aging is often perceived negatively and brings particular issues dealing with the current situation as well as forecasts of further aging. Analysis of the current situation with regard to the historical context and the prognosis of further development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 10. 2014

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Liedermanová, Ivana. Kvalita života seniorů v Pardubicích v kontextu zákona o sociálních službách a příspěvku na péči - současnost a prognóza. Pardubice, 2014. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Doktorský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů