Marek Záškodný

Bakalářská práce

Univerzální publikační systém pro malé a střední webové projekty

Universal Publishing System for Small and Middle Web Projects
Anotace:
V současné moderní době malé a střední firmy nemají šanci bez kvalitní webové prezentace uspět na trhu. Snahou této bakalářské práce je vytvoření jednoduchého univerzálního publikačního systému, který by těmto subjektům pomohl prezentovat se profesionálně na internetu. Tento systém by měl být srozumitelný i pro běžného uživatele, který nemá žádné znalosti o programování. K vytvoření webové prezentace …více
Abstract:
In our modern times small and middle companies do not have a chance without a good website to succeed in the market. The aim of this thesis is to create a simple universal publishing system, that would help these entities to present themselves professionally on the Internet. This system should be understandable for the common user, who has no knowledge of programming. To create a web presentation enough …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Michal Radecký
  • Oponent: Radoslav Fasuga

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava