Cam Van Nguyen

Bakalářská práce

Animovaný dokumentární film jako prostředek osobní zpovědi

Animated Documentary Film as a Medium for Personal Confession

Anotace:
Animovaný dokumentární film je poměrně nový žánr, který se v současnosti stále rozrůstá a stává se více populárnějším. Jednoduchou definicí tohoto žánru je animovaný film se standartními prvky přejatými z dokumentární tvorby. Je v tom pravdivost výpovědí, emocionální síla a neomezené hranice, které animace poskytuje. Tento rozrůstající subžánr animovaného filmu pokládá síť vyzývajících, existenčních …více
Abstract:
Animated documentary film is relatively a new genre, which is presently growing and becoming more popular. Simple definition of this genre is animated film with standard elements taken from documentary films. There is true confession, emotional strength, and unlimited borders, which animation provides. This growing sub-genre of animated film is asking existential questions. How does this kind of animated …více
 

Klíčová slova

rozhovory (text)

Klíčová slova

filmová animace

Klíčová slova

dokumentární film

Klíčová slova

animovaný film

Klíčová slova

analýzy filmových děl

Klíčová slova

filmové režisérky

Klíčová slova

Flek Josef

Klíčová slova

psychiatři

Klíčová slova

Damian Anca 1962-
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2017
  • Vedoucí: Martin VANDAS
  • Oponent: Eliška DĚCKÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 11. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna