Mgr. Iva Kubánková

Bakalářská práce

Čtyři kolečka navíc - Dokumentární film

The Extra Four Weels - Documentary film
Anotace:
Jedná se o praktickou bakalářskou práci, jejíž součástí je i teoretický rozbor procesu tvorby dokumentárního filmu. Praktický výstup ve formě audiovizuálního díla je doplněn akademickým textem. Tématem práce je zachycení aktivního života vozíčkářů v dokumentárním filmu. Teoretická a metodologická část práce se opírá o teorii modelu a modu Billa Nicholse a je vhodně kombinována s teorií dalších významných …více
Abstract:
This is a practical bachelor thesis, including theoretical analysis of the documentary film. Practical output of the audiovisual work is supplemented by academic text. The topic of the work is to capture in the documentary film the active life of people on the wheelchair. The theoretical and methodological part is based on model and mode theory of Bill Nichols, and is suitably combined with the theory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Rodrigo Morales
  • Oponent: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií