Bc. Monika Toporcerová

Diplomová práce

Isoformy proteinu p53 a jejich DNA vazebné vlastnosti

p53 protein isoforms and its DNA binding properties
Abstract:
The p53 protein is a tumor suppressor and transcription factor that plays an important role in cell cycle regulation, DNA repair, and apoptosis. Its role in the cell is executed mainly through DNA binding. In recent years, several isoforms of the p53 protein have been identified that occur in various human tissues and in various cancers. The isoforms that result from this gene may differ in the C-terminal …více
Abstract:
Protein p53 je nádorový supresor a transkripční faktor, který má významnou roli v regulaci buněčného cyklu, opravy DNA a apoptózy. Svou roli v buňce realizuje hlavně prostřednictvím vazby na DNA. V posledních letech bylo identifikováno něko-lik isoforem proteinu p53, které se vyskytují v různých lidských tkáních a u různých nádorových onemocnění. Isoformy, které vznikají z tohoto genu se mohou lišit …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.
  • Oponent: Ing Andrea Němcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta