Andrea Lukešová

Diplomová práce

Vliv marketingové komunikace na diferenciaci životního stylu v současné české společnosti

Influence of marketing communication on the differentiation of lifestyle in contemporary Czech society
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem marketingové komunikace na diferenciaci životního způsobu v současné české společnosti. Cílem práce je zjistit, jak marketingová komunikace působí na formování různých životních stylů a ovlivňuje jedince v jejich nákupním rozhodování. V teoretické části je uvedena diskuse o pojmu životní styl a jeho typologii. Shrnuje dosavadní hlavní teoretické i dostupné empirické …více
Abstract:
This thesis deals with the influence of marketing communication on the differentiation of life style in contemporary Czech society. The aim of the thesis is to find out how marketing communication affects the formation of different lifestyles and influences individuals in their purchasing decisions. The theoretical part discusses the concept of lifestyle and its typology. It summarizes current theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní