Theses 

Kouření cigaret - zkušenosti a postoje žáků 2. stupně ZŠ Hradec nad Svitavou – Kateřina KEMBITZKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kateřina KEMBITZKÁ

Bakalářská práce

Kouření cigaret - zkušenosti a postoje žáků 2. stupně ZŠ Hradec nad Svitavou

Smoking of cigarettes - experience and attitudes of upper primary school pupils in Hradec nad Svitavou

Anotace: Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit zkušenosti a postoje žáků 2. stupně ZŠ Hradec nad Svitavou ke kouření cigaret. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá statistickými údaji o kouření, uvádí některé zákony týkající se problematiky kouření, vymezuje pojem závislost, věnuje se vlivu kouření na lidský organismus a prevenci kouření. Praktická část seznamuje s výsledky výzkumného šetření. Dotazníkové šetření bylo realizováno v 6.9. třídě ZŠ Hradec nad Svitavou a zúčastnilo se jej 58 žáků.

Abstract: The main aim of this Bachelor´s thesis is to find out experience and attitudes of teenagers in Hradec nad Svitavou to smoking of cigarettes. The thesis is divided into two parts. The theoretical part focuses on some statistics about smoking, provides several laws regarding smoking, explains the term addiction, clarifies the influence of smoking on human´s health and deals with the prevention of smoking. The practical part compromises the results of the research. The research was held in Hradec nad Svitavou and 58 upper primary school pupils participated.

Klíčová slova: kouření, závislost, prevence, výzkumné šetření

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KEMBITZKÁ, Kateřina. Kouření cigaret - zkušenosti a postoje žáků 2. stupně ZŠ Hradec nad Svitavou . Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 00:59, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz