Mgr. Denisa Junáková

Diplomová práce

Primární prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ se zaměřením na prevenci kouření

Primary prevention of risky behaviour at the first grade of primary school, with a focus on smoking prevention
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou primární prevence rizikového chování s důrazem na prevenci kouření, a to u dětí mladšího školního věku. Zjišťuje dopad zážitkově orientovaného preventivního programu o kouření na cílovou skupinu.
Abstract:
This dissertation study deals with primary prevention of risky behaviour, with emphasis on the prevention of smoking, principally with children of primary school age. It investigates the impact of experientially-oriented prevention program of smoking in this target group.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta