Bc. Lucia Kocincová

Master's thesis

Interaktivní vizualizace pro Sketch Engine

Interactive visualization methods for Sketch Engine
Abstract:
Vizualizace je bezpochyby jednou z nejžádanejších metod pro zobrazovaní dat, zejména v souvislosti s takzvanými velkými daty. Vizualizace dokáže odhalit nepovšimnuté nebo skryté vztahy v datech a navíc umožňuje užívateli porozumět a interpretovat data s menším úsilím. Tato diplomová práce se zaměřuje na interaktivní vizualizace, které jsou generovány z korpusových dat. Nejdříve představuje nejmodernejší …more
Abstract:
Visualization is undoubtedly one of the most desired methods for displaying data, especially when dealing with so called big data. Visualization can uncover unnoticed and hidden relationships within the data and in addition, it enables the users to understand and interpret the data with less effort. This thesis focuses on interactive visualizations generated from the corpora data. First, it introduces …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jan Byška, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky