Bc. Zoltán Bán

Bakalářská práce

Návrh sociální sítě pro sportovce

Design of social website for sportsmen
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací sociální sítě. Text stanoví cíle práce, popíše požadavky kladené na aplikaci, popisuje výběr možných technologií použitelných pro implementaci, kterou práce následně popisuje. K implementaci bylo použito PHP, Javascript, AJAX, MySQL a CSS. Součástí bakalářské práce je i dokumentace (uživatelská, programátorská a projektová) .
Abstract:
This bachelor thesis describes design and implementation of a social network. It sets goals for the project and describes requirements for the application. Furthermore, it describes certain possibilities of choosing different technologies for the implementation, which is described in the thesis. The following tools were used: PHP, Javascript, AJAX, MySQL and CSS. There are also different types of documentations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Eva Ulrychová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma