Bc. Štěpánka Dehnerová

Bakalářská práce

Překlady české literatury a výuka českého jazyka od 20. století na Litvě

Translations of Czech literature and teaching the Czech language since 20th century in Lithuania
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na překlady české literatury do litevštiny od 20. století a výuku českého jazyka na Litvě. Práce obsahuje seznamy přeložených děl a samostatnou kapitolu věnující se biografiím překladatelů. Součástí je i kapitola popisující postavení české literatury na Litvě. Poslední část se věnuje historii a popisu Katedry slovanské filologie na Vilniuské univerzitě, kde se vyučovala …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on translations of Czech literature and teaching the Czech language since 20th century in Lithuania. It includes the list of translated books, an independent chapter with translators‘ biographies and a chapter about the state of Czech literature in Lithuania. The last part deals with the history and the description of the Department of Slavonic Philology at Vilnius University …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
  • Oponent: Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta