Mgr. Lenka Hájková

Bakalářská práce

Organochlorové pesticidy (OCPs) a PCB v sedimentech a rybách z řek v ČR

Organochlorine Pesticides (OCPs) and PCBs in Sediments and Fish from Rivers in the Czech republic
Anotace:
Tato práce je literární rešerší zabývající se organochlorovými pesticidy a polychlorovanými bifenyly, které byly analyzovány v rybách a v sedimentech z řek České republiky. Odběr vzorků provedla Arnika v rámci projektu Voda živá na místech s předpokládaným vyšším znečištěním uvedenými látkami, ale i v oblastech relativně čistých. Součástí této práce bylo i vyhodnocení oblastí s významnými obsahy těchto …více
Abstract:
This work is a literary research dealing with the organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls, which have been analyzed in fish and sediments from rivers of the Czech Republic. The sampling was carried out by Arnica in the framework of the project Water Alive in places with anticipated higher pollution by mentioned substances, but also in relatively clean areas. Part of this work was to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jindřich Petrlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta