Jiří BRANDTLÍK

Bakalářská práce

Komplexní rekonstrukce objektu Železniční ulice 28 v Plzni - Nástavba stávajícího objektu

Complex reconstruction of the building Zeleznicni 28 in Pilsen - Extension of existing building
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci a nástavbu bytového domu v Plzni. Tato práce je na úrovni dokumentace pro stavební povolení. Dalšími úkoly této práce bylo zpracování statického posouzení vybrané partie objektu a posouzení vybrané partie objektu z hlediska požární odolnosti konstrukce. Dokumentace se řídí platnými českými vyhláškami a normami. Výkresová …více
Abstract:
The subject of this thesis is processing of project documentation for reconstruction and extension residential building in Pilsen. This thesis is on documentation level for building permission. Next task is processing of structural survey of selected parts of the building and an assessment of selected parts of the object in terms of fire resistance. The documentation is follow valid standard and regulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ladislav Hapl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRANDTLÍK, Jiří. Komplexní rekonstrukce objektu Železniční ulice 28 v Plzni - Nástavba stávajícího objektu . Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd