Tomáš Postolka

Bachelor's thesis

Analýza rizik starých ekologických zátěží a návrh minimalizace rizik

Risk Analysis of Old Environmental Loads and Proposal of Their Minimization
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analýza vybrané staré ekologické zátěže a rizik z ní vyplývajících, dále návrh zlepšení vedoucích k minimalizaci rizik staré ekologické zátěže a následné zhodnocení navržených řešení v kontextu k teorii a praxi, včetně vyjádření ekonomického a neekonomického přínosu. Teoretická část se zabývá problematikou analýzy rizik starých ekologických zátěží a pojmy, které s ní úzce …more
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze chosen old ecological load and its resulting risks, also proposal for an improvement leading to old ecological load risk minimization and subsequent evaluation of suggested solutions in both theory and practice, including the expression of economic and non-economic benefits. Theoretical part deals with question of old ecological load analysis and terms closely rela …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2015
Accessible from:: 12. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Hart, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Postolka, Tomáš. Analýza rizik starých ekologických zátěží a návrh minimalizace rizik. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe