Xiaoyin Chen

Diplomová práce

Econometric Analysis of Interactions of Chinese Stock Market with Asian and Developed Global Markets

Econometric Analysis of Interactions of Chinese Stock Market with Asian and Developed Global Markets
Anotace:
Předložená diplomová práce je zaměřena na empirickou analýzu interakcí čínského akciového trhu s Asijskými a rozvinutými globálními akciovými trhy během let 2003-2015. Pro účely této práce jsou využity denní uzavírací ceny hlavních akciových indexů na trzích v Šanghaji, Shenzhenu, Hongkongu, Singapuru, Japonsku, Evropě a USA. V této diplomové práci jsou aplikovány metody korelační analýzy, kointegrační …více
Abstract:
This thesis is focused on econometric analysis of interactions of Chinese stock market with Asian and developed global markets during 2003-2015 years. For the purpose of this thesis, there are utilized daily closing prices of stock indexes of Shang Hai, Shen Zhen, Hong Kong, Singapore, Japanese, European and U.S. stock markets. The methods used in this thesis are correlation analysis, cointegration …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Petr Seďa
  • Oponent: Aleš Melecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava