MUDr. Libor Ustohal, Ph.D.

Bachelor's thesis

Britský a australský parlament - deskripce a komparace

British and Australian Parliament - description and comparison
Abstract:
Parlamenty náleží mezi základní instituce všech demokratických politických systémů. Britský parlament představuje jejich typický příklad, který ovlivnil i další reprezentativní tělesa a mezi nimi i australský parlament. Hlavním cílem této práce je oba parlamenty popsat a srovnat, druhým cílem je zařadit tyto parlamenty dle nejvýznamnějších klasifikací.
Abstract:
Parliaments rank among basic institutions of all democratic political systems. British Parliament represents their typical example, which influenced other representative bodies including Australian Parliament. The main goal of this study is to describe and to compare both parliaments, the second goal is to classify them with the help of the most important classifications.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2007
  • Supervisor: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií