Ing. Bc. Martin Hovorka

Bakalářská práce

Neuskutečněné návrhy reforem volebního systému do Dolní sněmovny britského parlamentu

British House of Commons and Electoral Reforms
Anotace:
Práce nejprve stručně představuje systém relativní většiny i úzký profil nejčastěji zaznívajících argumentů jak pro, tak i proti jeho zachování, přičemž akcentuje otázku spravedlnosti systému. Následně analyzuje kvartet příčin, jež po posledních třicet let částečně paralyzují britský FPTP a zkoumá, za jakých podmínek a jakými cestami vůbec může v důsledku těchto příčin k prosazení volební reformy dojít …více
Abstract:
The thesis introduces first-past-the-post system with a close profile of arguments for and against its maintainance, whereas accents problem of fairness. Subsequently the thesis analyses four sources of FPTP decline in the past thirty years and examines the conditions under which the reform process is initiated. In the end it offers index of alternative designs to FPTP, that are most frequently discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií