Bc. Jana Kašparová

Master's thesis

Interaktive Whiteboards als Motivation im Fremdsprachenunterricht

Interactiv whiteboards as motivation in teaching foreign languages
Abstract:
Th is divided into three parts. The theoretical part is describing the types, the advantages and the disadvantages of the interactive whiteboards and the possibilities of the software Activinspire during producing of teaching materials. The empirical part is exploring the students´ attitude to this issue and it is analysing two types of interactive student books, their contents, interactive elements …more
Abstract:
Diplomová práce se zabývá využitím interaktivních tabulí a interaktivních učebnic při výuce cizích jazyků na základních školách. Jejím cílem je zjistit jejich vliv na motivaci žáků k učení. Teoretická část popisuje typy, výhody a nevýhody interaktivních tabulí a možnosti softwaru ActivInspire při tvorbě učebních materiálů. Empirická část zkoumá postoj žáků základní školy k dané problematice a analyzuje …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2017
  • Supervisor: PhDr. Alice Brychová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta