Bc. Veronika Schmidtová

Diplomová práce

Srovnávací analýza učebnic anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ z hlediska naplnění požadavků RVP ZV

Comparative Analysis of English Language Textbooks for Lower Secondary Schools in Terms of Fulfillinig the FEP BE
Anotace:
Diplomová práce „Srovnávací analýza učebnic anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ z hlediska naplnění požadavků RVP ZV“ se zaměřuje na podrobné analyzování učebnic anglického jazyka. Teoretická část práce poskytuje základní informace o roli učitele ve výuce, výuce cizího jazyka a hlavně o kurikulu a jeho realizaci ve formě Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Následně se věnuje pojmu učebnice …více
Abstract:
Diploma thesis “Comparative Analysis of English Language Textbooks for Lower Secondary Schools in Terms of Fulfilling the FEP EE” deals with analyzing English course books. The Theoretical Part provides information about the role of English teacher in classes, foreign language teaching and mainly information about curriculum and its realization in the form of Framework Education Programme for Elementary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Karolína Pešková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Janko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta