Ing. Iveta Mašínová

Master's thesis

Předsednictví ČR v Radě EU - hlavní priority v kontextu politik EU

Czech Republic’s EU Council Presidency - main priorities in the context of the EU policies
Abstract:
Tématem práce je předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v období od 1.1. do 30.6. 2009. Teoretická část je věnována vzniku Evropské unie, poslání a jednotlivých politik. Podrobně je popsán vznik a vývoj důležitých, s institutem předsednictví spjatých, orgánů Evropské unie. Práce pokračuje zaměřením na institut českého předsednictví. Podrobně jsou popsány procesy hledání hlavních priorit …more
Abstract:
The subject of this thesis is the Czech Republic´s EU Council Presidency in the period of 1.1. 2009 - 30.6. 2009. The theoretical part is focused on the origins of the EU, its function and of individual policies. In detail the formation and development of major authorities of the EU lied with the Presidency, is described. The work is further directed to the institute of the Czech Presidency. In detail …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Michal Částek, Ph.D.
  • Reader: doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní