Bc. Marcela Chrtková

Diplomová práce

Studium kondenzací benzen-1,3,5-triacetonitrilu s aromatickými (di)karbaldehydy

Study of condensation of benzene-1,3,5-triacetonitrile with aromatic (di)carbaldehydes
Anotace:
Byla sepsána literární rešerše na téma kovalentních organických sítí shrnující základní parametry, možnosti příprav a oblasti využití těchto materiálů. Byly popsány nejvýznamnější typy kovalentních organických sítí včetně sp2c kovalentních organických sítí s olefinickým spojovacím motivem. V experimentální části byly provedeny pilotní experimenty, které měly ověřit možné syntetické cesty vedoucí k …více
Abstract:
A literary review focused on covalent organic frameworks summarizing the basic parameters, preparation options and fields of applications of these materials was written. The most important types of covalent organic frameworks including sp2c covalent organic frameworks with an olefinic linking motif were described. In the experimental section, pilot experiments were performed to verify possible synthetic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Patrik Pařík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chrtková, Marcela. Studium kondenzací benzen-1,3,5-triacetonitrilu s aromatickými (di)karbaldehydy. Pardubice, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická