Bc. Alena Procházková

Diplomová práce

Intrakomunitární obchod mezi členskými zeměmi EU

Intra community trade amongst member countries of the European Union
Anotace:
Práce je zaměřena na dodání a pořízení zboží uvnitř Evropské unie z pohledu daně z přidané hodnoty. Práce je uvedena pod názvem „Intrakomunitární obchod mezi členskými zeměmi Evropské unie“, který zahrnuje výše uvedenou problematiku. První teoretická část popisuje v širším pojetí problematiku obchodu na jednotném trhu Evropské unie. V druhé části se práce zaměřuje na specifikaci a uplatňování nového …více
Abstract:
This work is focused on the supply and acquisition of goods within the European Union in terms of value added tax. The work is listed under the name "Intra Community trade amongst member Countries of the European Union," which includes the above mentioned issues. The first theoretical part describes the wider issues of trade within a single market of the European Union. The second part focuses on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní