Aneta Ratajová

Bakalářská práce

Funkce nespolehlivého vypravěče v americké kinematografii na přelomu tisíciletí (1999-2001)

1. Theoretical part: Unreliable Narrator - prof. Ľudovít Labík, ArtD. 2. Practical part: Audiovisual Work or Thematical Set of Audiovisual Works. Length at Least 12 Minutes or Project Part of Theoretical Bachelor Thesis - doc. MgA. Libor Nemeškal, Ph.D.
Anotace:
Hlavním tématem bakalářské práce je využití nespolehlivého vypravěče v kinematografii. V teoretické části se věnuje definici nespolehlivého vyprávění, různým modelům a rozdělení vypravěčů do jednotlivých kategorií. Pomocí těchto pojmů jsou v analytické části rozebrány tři vybrané filmy z americké kinematografie, které vznikly mezi lety 1999-2001. Pomocí komparační analýzy jsou daná díla porovnána. …více
Abstract:
The main topic of this bachelor thesis is an unreliable narrator in cinematography. The theoretical part of the thesis deals with the definiton of unreliable narration, explains various models and divides narrators into individual categories. There are three analyzes of selected movies made in America between 1999-2001 in the analytical part. The movies are compared using comparative analysis. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ludovít Labík, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ratajová, Aneta. Funkce nespolehlivého vypravěče v americké kinematografii na přelomu tisíciletí (1999-2001). Zlín, 2021. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Střihová skladba

Práce na příbuzné téma

Všechny práce