Marko Ťažár

Bakalářská práce

Právna úprava obchodného registra

Regulation of the Commercial Register
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to process the issue of the Commercial Register in the Slovak Republic. The thesis consists of three chapters. The first chapter explains the term, significance and primary functions of the Commercial Register. The second chapter deals with current legislation, segmentation and organization of the Commercial Register. The third chapter is devoted to the specific …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce bolo spracovať problematiku obchodného registra v podmienkach Slovenskej republiky. Práca pozostáva z troch kapitol. Prvá kapitola približuje pojem a význam obchodného registra, ako aj jeho základné funkcie. Druhá kapitola sa zaoberá súčasnou právnou úpravou obchodného registra, jeho členením a taktiež inštitúciou spravujúcou obchodný register. Tretia kapitola sa venuje osobitným …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc.
  • Oponent: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře