Bc. Caiyun Xia

Bachelor's thesis

Proměnnost ultrafialového spektra dvojhvězdy Cygnus X-1

The variability of ultraviolet spectrum of Cygnus X-1 binary
Abstract:
In the presented thesis we study the variability of ultraviolet spectrum of Cygnus X-1 binary depending on the orbital phase of the optical companion around the invisible one. In the first chapters of theoretical part we give a brief information about X-ray binaries and a basic information about the Cygnus X-1 binary. We also describe satellites which observed or still observe in ultraviolet range …more
Abstract:
V předložené práci studujeme proměnnost ultrafialového spektra rentgenového záření dvojhvězdy Cygnus X-1 v závislosti na fázi oběhu optické složky okolo neviditelné složky. V prvních kapitolách teoretické části je stručně popsáno dělení rentgenových dvojhvězd a základní údaje o dvojhvězdě Cygnus X-1. Dále je uveden přehled družic, které pozorovaly nebo stále pozorují v ultrafialové oblasti. Popisujeme …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 2. 2016
  • Supervisor: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Physics / Astrophysics