Bc. Kristýna Mikulčíková

Diplomová práce

Handbook for the Writing Part of the New Maturita Exam

Handbook for the Writing Part of the New Maturita Exam
Anotace:
Diplomová práce „Handbook for the Writing part of the new Maturita Exam” se zabývá písemnou částí nové maturitní zkoušky z anglického jazyka, převážně základní úrovní obtížnosti (A1). Diplomová práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje strukturu nového systému maturitních zkoušek a porovnává je se stávajícím systémem. Dále se zde věnuji procesu psaní …více
Abstract:
Diploma thesis „Handbook for the Writing part of the new Maturita Exam “ deals with the Writing Test, Level A1 of Cermat terminology of the new Maturita Exam in English. The thesis is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part solves the new Maturita Exam issue and compares it to the current system with special attention paid to the Writing Test. It also includes the theory …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: Bc. Mgr. Sonia Homolka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy