Bc. Petr Wohlgemuth

Bakalářská práce

Die Straßennamen in ausgewählten Brünner Stadtteilen während des Protektorats Böhmen und Mähren

The street names in selected city districts of Brno during the Protectorate of Bohemia and Moravia
Abstract:
The work deals with its historical-political part of the brief excursion into history before Protectorate explaining the causes of the Protectorate, and also outlines the crucial moments during the duration of the protectorate until its demise. The linguistic section then follows the renaming of a particular state in Brno, attempting to classify them new names into different categories, describes and …více
Abstract:
Práce se zabývá ve své historicko-politické části krátkým exkursem do předprotektorátních dějin s vysvětlením příčin vzniku protektorátu a také stručně popisuje zásadní momenty během trvání protektorátu až do jeho zániku. V lingvistické části pak navazuje na konkrétní stav přejmenovávání v městě Brně, pokouší se rozřadit nové názvy do jednotlivých kategorií, popisuje a vysvětluje na příkladu některých …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Váňa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta