Bc. Ševcová Ševcová

Bakalářská práce

Online webové aplikácie ako nástroj efektívneho pôsobenia na zvolený segment klientov

Online web applications as a tool for effective marketing to a selected customer segment
Abstract:
The thesis focuses on online tools used to create website. The aim of the thesis is to evaluate the effectiveness and possibilities of online web applications in reaching selected client segments. The thesis will compare the products, their availability, usability, graphic and editing tools, development time and possibilities of reaching and communicating with clients, usability of second and third …více
Abstract:
Práca je zameraná na online nástroje používané k tvorbe webových stránok. Cieľom práce je vyhodnotenie efektivity a možnosti online webových aplikácií pri oslovovaní vybraných segmentov klientov. V práci budú porovnané produkty, ich dostupnosť, použiteľnosť, grafické a editačné nástroje, doba tvorby a možnosti oslovenia a komunikácie s klientmi, použiteľnosť domény druhej a tretej úrovne, management …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/kkvxl/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Josef Botlík
  • Oponent: Ing. Radim Dolák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika