Mgr. Petr Šimurda

Bakalářská práce

Multimediální výukový materiál - Snowboarding

Multimedia material - Snowboarding
Anotace:
Bakalářská práce Multimediální výukový materiál - Snowboarding se skládá z praktické části – výukového videa a teoretické části. Cílem této práce je poskytnout výukovou oporu pro učitele tělesné výchovy k výuce snowboardingu na lyžařských výchovně vzdělávacích zájezdech, instruktory individuální výuky snowboardingu a také pro samouky. Největší část je věnovaná metodice výuky snowboardingu. Tato část …více
Abstract:
The bachelor thesis Multimedia material - Snowboarding consists of the practical part, which is represented by educational movie and the theoretical part. The aim of this bachelor thesis is the provision of teaching aid for teachers, snowboarding instructors and self-taught persons as well. The main part is dedicated to the methodology of teaching of snowboarding. This part is backed up by educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií