Theses 

Vplyv imagu destinácie na lojalitu návštevníka k destinácii – Bc. Andrea Králiková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Andrea Králiková

Diplomová práce

Vplyv imagu destinácie na lojalitu návštevníka k destinácii

Vliv image destinace na loajalitu návštěvníka k destinaci

Anotace: Předmětem diplomové práce je identifikace vlivu image destinace cestovního ruchu na loajalitu návštěvníka. Cílem je zhodnocení vlivu jednotlivých faktorů na post nákupní chování návštěvníka destinace. V teoretické části je zpracována problematika cestovního ruchu zaměřena především na image destinace a na loajalitu a spokojenost návštěvníka. V praktické části je analyzována situace současného stavu. Součástí praktické části je i statistické vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření a analýza image destinace, přičemž součástí analýzy je porovnání vnímání image destinace mezi obyvateli České republiky a obyvateli Spojených států amerických.

Abstract: The objective of the diploma thesis is an identification of an impact of a destination image on the visitor's loyalty. The main goal is to evaluate impact of the particular image factors on post-purchase behavior of visitor. Theoretical section is taking closer look at destination image and visitor's loyalty towards the destination. The evaluation of the current situation in this area is part of practical section. Moreover, the statistical evaluation of results of survey and the destination image analysis is also part of the practical section. As the part of this analysis is also the comparison of perception of destination image between residents of Czech Republic and residents of the United States of America.

Abstract: Predmetom diplomovej práce je identifikácia vplyvu imagu destinácie cestovného ruchu na lojalitu návštevníka. Cieľom je zhodnotenie vplyvu jednotlivých faktorov na post nákupné chovanie návštevníka destinácie. V teoretickej časti je spracovaná problematika cestovného ruchu zameraná predovšetkým na image destinácie a na lojalitu a spokojnosť návštevníka. V praktickej časti je analyzovaná situácia súčasného stavu. Súčasťou praktickej časti je aj štatistické vyhodnotenie výsledkov dotazníkového šetrenia a analýza imagu destinácie. Pričom súčasťou analýzy je porovnanie vnímania imagu destinácie medzi obyvateľmi Českej republiky a obyvateľmi Spojených štátov amerických.

Klíčová slova: lojalita návštěvníka, spokojenost návštevníka, image destinace, cestovní ruch

Keywords: destination image, tourism, visitor's loyalty, visitor's satisfaction

Klíčová slova: image destinácie, lojalita návštevníka, spokojnosť návštevníka, cestovný ruch

Jazyk práce: slovenština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/61552 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:25, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz